Despre Fundația Niște Țărani

FUNDAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CIVILIZAŢIE RURALĂ “NIŞTE ŢĂRANI”

Spider_FNT_02Spider_FNT_02
Spider_FNT_01Spider_FNT_01
Spider_FNT_03Spider_FNT_03
Consiliul de administrațieConsiliul de administrație

“ Nu am nicio îndoială că Fundaţia “Nişte ţărani”, pe care scriitorul, ancorat în viaţa cetăţii, a întemeiat-o pentru a sprijini dezvoltarea civilizaţiei rurale are ca principala sursă sufletul de moşnean al lui Dinu Săraru. Dovada cea mai tare: deviza acestei fundaţii, care îşi propune să apere satul românesc, cu credinţa, cu portul, cu tradiţiile lui.”
Acad. Mugur Isărescu
Guvernator al Băncii Naţionale a României

“Concretizarea ideii maestrului Dinu Săraru, membru fondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, un clasic în viaţă, în cultura şi ştiinţa românească, Fundaţia “Nişte Ţărani” reprezintă un act de importanţă natională pentru România secolului XXI.”
Prof.univ.dr.gl.(r) Vasile Cândea

“Pentru toată izbânda sa de până acum, cât şi pentru realizarea numeroaselor gânduri şi dorinţe pe care le are de îndeplinit, urez Fundaţiei “Nişte Ţărani” şi oamenilor ei “tinereţe fără bătrâneţe” şi grabnică victorie pe frontul comun pe care se poartă lupta noastră, a celor ce îndrăgesc pierduta lume a părinţilor noştri, cu scopul de a menţine fiinţa lumii ţărăneşti întru “viaţă fără de moarte”.
Conf.univ.dr.Paula Popoiu
Director General al Muzeului Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”

“Fundaţia “Nişte Ţărani” nu este numai o promisiune onorantă, un proiect reuşit. Ea este, incontestabil, un model de succes.

Modelul oferit de echipa generoasă şi altruistă, condusă cu entuziasm, cu energie, dar şi cu multă abnegaţie de domnul Dinu Săraru, este acela “de atitudine”. O atitudine demnă de lăudat şi de dat ca pildă unei ţări întregi.  “
Prof.univ.dr.Corneliu Bucur
Director General al Muzeului “Astra”

“Din vaetele auzite pretutindeni că satul trăieşte cea mai profundă criză din existenţa sa, Dinu Săraru a fost primul intelectual român care a desluşit că aceasta atrage un pericol şi mai mare : prăbuşirea temeliei spiritualităţii româneşti.

Fără să stea pe gânduri, a dat semnalul de alarmă, bătând clopotul de avertizare, în Slătioara lui natală, unde a întemeiat Fundaţia Naţională pentru Civilizaţie Rurală “Nişte Ţărani” şi a adunat pe cei mai devotaţi fii ai satului românesc, începând lupta de salvgardare a patrimoniului cultural rural. ”
Prof.univ.dr. Ion Ghinoiu

27.09.2004 - Ședința Consiliului de Administrație al FNȚ27.09.2004 - Ședința Consiliului de Administrație al FNȚ