07 – Renașterea civilizației rurale

Revista ,,RENAȘTEREA CIVILIZAȚIEI RURALE ROMÂNEȘTI”

Revista ,,RENAȘTEREA CIVILIZAȚIEI RURALE ROMÂNEȘTI”Revista ,,RENAȘTEREA CIVILIZAȚIEI RURALE ROMÂNEȘTI”

În luna decembrie a anului 1999, la librăria ,,Mihail Sadoveanu” a avut loc lansarea revistei ,,Renașterea civilizației rurale românești”, apărută sub egida Fundației ,,Niște țărani”, avându-l director fondator pe scriitorul Dinu Săraru și un prestigios comitet director. Lansarea revistei a adunat reputați oameni de artă și de cultură, cunoscute personalități ale vieții științifice, precum și un numeros public. Despre semnificațiile noii apariții și rațiunile ce au guvernat această inițiativă editorială au vorbit acad.Răzvan Theodorescu, prof.univ.dr.Ilie Bădescu, dr.Georgeta Filitti, scriitorii Dinu Săraru – directorul fondator al revistei și Nicolae Dragoș, redactorul șef al revistei.Sumarul divers, calitatea materialelor cuprinse, datorate unor nume de rezonanță ale culturii și științei naționale, se constituie în argumente definitorii pentru audiența și utilitatea acesteia. Numărul inaugural a fost așezat sub semnul unui gând inspirat și profund al
marelui savant Nicolae Iorga, iar următoarele numere ale publicației au fost consacrate în mare parte unor mari personalități ale culturii naționale prin care sunt fericit sintetizate intențiile celor care au gândit și supravegheat aparițiile, într-o
sărbătorească ținută grafică, a revistei RENAȘTEREA.

Revista ,,RENAȘTEREA CIVILIZAȚIEI RURALE ROMÂNEȘTI”Revista ,,RENAȘTEREA CIVILIZAȚIEI RURALE ROMÂNEȘTI”

Programe din aceeași categorie