02 – Revista Clipa

Revista Clipa

Antet revista ClipaAntet revista Clipa

                  REVISTA CLIPA” – Magazinul actualităţii culturale

                 În plină vară toridă, Academia Română a oferit Diploma Distincţia Culturală revistei ,,Clipa’’, arătând şi motivele, ca juriul Nobel: ,,pentru ţinuta revistei, activitatea desfăşurată şi colaborarea statornică cu membrii ai Academiei Române’’!

                Apărută la sfârşitul anului 2009, revista Clipa, fundată şi condusă cu mână sigură de Dinu Săraru a devenit o prezenţă activă şi deosebit de atractivă în peisajul destul de sărac al presei române. Sărac nu ,,din punctul de vedere al norilor’’, cum ar zice Nichita Stănescu, adică al puzderiei de titluri aruncate pe piaţă, ci sărac din punctul de vedere al interesului şi al conţinutului. Toate, mă rog, mai toate revistele culturale păcătuiesc prin acelaşi şablon, cronici energice şi pedante, injuste şi inutile la tot felul de apariţii, spectacole şi alte manifestări, pe bază de cumetrie. Nu există o singură revistă literară care să publice literatură şi o alta care să publice cronici sincere la cărţile şi, eventual, spectacolele înregistrate. Culmea, nu există nicio revistă de grup literar în stare să promoveze un anumit curent şi sau un anumit gen, chiar prin ridicare de ton. Noi încercăm să facem asta, dar mai avem mult până să şi reuşim!

                Dar Clipa a reuşit. A reuşit în primul rând să impună un stil, elegant, uşor tăios, la obiect, documentat. A reuşit să impună o echipă de membri ai Academiei Române dornici să publice şi mai ales să comunice idei aflate în libertate. Ştim cu toţii că academicienii, odată intraţi pe porţile înaltului for, se pun pe sforăit în dulcele academism! Profesori şi scriitori ca D.R. Popescu, Răzvan Theodorescu, Alexandru Surdu, Dinu C.Giurescu, Dan Berindei, Vasile Tonoiu, Ion Aurel Pop, Păun Ion Otiman nu şi-au pierdut pofta de scris, fiind adevăraţi profesionişti ai condeiului. Alţi profesori, ca Ioan Scurtu, Valeriu Râpeanu, Constantin Bălăceanu Stolnici, Dana Duma, Ilie Bădescu, Ilinca Dumitrescu, Vasile Cândea, Gabriela Rusu-Păsărin, Grigore Constantinescu şi mulţi alţii întregesc panoplia. Cărora li se alătură un grup select de publicişti cu verbul cicatrizat în multiple bătălii gazetăreşti, literare şi artistice: C.Stănescu, Dumitru Constantin, Mircea Radu Iacoban, Vartan Arachelian, Nicolae Dragoş şi alţii, prezenţi şi în paginile revistei noastre. A reuşit, în fine, să impună o grafică vie, subţire, discretă. (Diac Tomnatic şi Alumn)

Clipa îşi propune să fie un semn al independenţei şi al verticalităţii şi al respectului criteriilor şi reperelor fundamentale ale spiritualităţii noastre într-o geografie culturală, în care de aproape două decenii se exercită cu efecte dizolvante în planul identităţii, dictatul şi agresivitatea veleitarismului corifeilor unei aşa zise societăţi civile a căror operă, aparţinând cu bunăvoinţă mai ales literaturii de frontieră, încurajează primitivismul resentimentar al jupuitorilor bronzului de pe statuile atâtor întemeitori neosteniţi, însufleţiţi de har şi de vocaţia ctitoriei ai patrimoniului naţional, de la Eminescu (“cadavrul nostru din debara”) şi Caragiale şi Sadoveanu şi Arghezi şi Călinescu şi Camil Petrescu şi Eugen Barbu şi Preda în timpul din urmă şi Labiş, la care şi facem un semnificativ apel în acest prim număr al publicaţiei.

Nu e, aşadar, credem noi, întâmplător faptul că în spaţiul actualei explozii editoriale româneşti, capabilă să ne informeze atât de bogat şi să integreze culturii europene şi mondiale de azi, prezenţa contribuţiei autohtone se-nfăţişează, totuşi firavă şi inhibată naţional şi dominată de doctrinarii unui nesfârşit denunţ autoflagelator şi ai deriziunii şi ai sexualităţii şi anectodicului mărunt, colorat ţipător şi gălăgios, străin de esenţa realităţii României autentice.”

Dinu Săraru

Diplomă acordată revistei ClipaDiplomă acordată revistei Clipa
Premii - Dinu Săraru - revista ClipaPremii - Dinu Săraru - revista Clipa
Publicația CLIPA – Magazinul actualității culturale românești, care îl are ca director fondator pe scriitorul Dinu Săraru și ca editor Fundația Națională pentru Civilizație Rurală „Niște țărani”, are una din cele mai titrate redacții dintre revistele românești de cultură. Astfel, din redacție fac parte:

– Acad. Dan Berindei, 

Acad. Dinu C. Giurescu, 

Acad. D. R. Popescu,

Acad. Ioan Aurel Pop

Acad. Marius Porumb

Acad. Alexandru Surdu, 

Acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici, 

Acad. Răzvan Theodorescu, 

† I.P.S. Varsanufie,

-†P.S.Emilian Lovişteanul, 

Prof. univ. dr. Ilie Bădescu, membru AOŞR,

 Prof. univ. dr. Grigore Constantinescu, 

Prof. univ. dr. Paul Dobrescu,

Prof. univ. dr. Dana Duma,

– Nicolae Dragoș, 

– Ştefan Mitroi

Prof. univ. dr. Jean-Jacques Askenasy,

Prof. univ. dr. George G. Potra, membru AOŞR,

– Prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu, 

Prof. univ. dr. Gabriela Rusu-Păsărin, 

Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, membru AOŞR,

– Prof. univ. dr. Gerhard Seel,  

– Prof. univ. dr. Dan Zamfirescu, membru AOŞR,

Dr. Andrei Cărpeneanu,

– Lect. univ. dr. Irina Airinei,

 – Vartan Arachelian,  

– Mircea Radu Iacoban,

Dr. Ion Ghinoiu,

Dr. Corina Mihăescu,

Drd. Teodor Mihaela

– Nicolae Iliescu,

– Ana Maria Păunescu,

– Alina Epîngeac,

Col.(r)Valeriu Pricină

– Andrei Magheru, 

– Dumitru Constantin,

– Tiberiu Stama,

– Carmen Sofianu

 

  Redactor-șef  – Drd. Alexandra  Săraru, 

Secretar general de redacție  Elena Văduva.

Articolele revistei sunt de un înalt nivel cultural și de erudiție, și din această cauză revista a primit Distincția Culturală a Academiei Române. Pentru a lectura această revistă de nivel academic accesați la adresa: www.revistaclipa.com

Prima pagină revista ClipaPrima pagină revista Clipa
Prima pagină revista ClipaPrima pagină revista Clipa
Prima pagină revista ClipaPrima pagină revista Clipa

Programe din aceeași categorie