10 – Universitatea Dimitrie Gusti

Universitatea Țărănească ”DIMITRIE GUSTI”

Actualitatea lui Dimitrie GustiActualitatea lui Dimitrie Gusti

Într-o vreme când a afirma că ești român era echivalentul cu a fi naționalist, reacționar, burghez, Dimitrie Gusti scria:

,,A fi român înseamnă a avea credința că toate aceste însușiri bune ale neamului, pe care le putem arăta cu cinste oricui, nu au avut răgazul să se desfășoare în deplinătatea lor, dar avem dreptul de a cere libertatea de a le duce la desăvârșire, nu numai pentru gloria noastră, ci și pentru binele lumii întregi”.

Înființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI

8 SEPTEMBRIE 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara

Afișul ediției I a Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, Slătioara, 8 septembrie 2008Afișul ediției I a Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, Slătioara, 8 septembrie 2008
Înființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, fotografie de grupÎnființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, fotografie de grup

Marţi, 6 mai 2008, la Casa de Cultură Ţărănească din Slătioara – Vâlcea sub auspiciile Academiei Române, prin Institutul de Sociologie “Dimitrie Gusti” şi Fundaţia Naţională pentru Civilizaţie Rurală “Nişte Ţărani”, a luat fiinţă Universitatea Ţărănească în prezenţa unui grup de proofesori universitari, sociologi, studenţi şi a unor ţărani.

”Văd în Universitatea Ţărănească o prezenţă de prim ordin cu şansa unor înrâruiri de fond în edificarea unei noi viziuni.”
Nicolae Dragoş

“Văd evenimentul de azi ca un izvor al speranţei, matcă a renaşterii unui univers ţărănesc nou, în stare să sporească vituţile unei mari tradiţii a culturii muncii, sănătăţii, minţii şi sufletului, în sfârşit, a culturii identităţii naţionale şi de spirit românesc, concepte care sunt aşezate în spirit gustian, la temelia primei Universităţi Ţărăneşti din România.
Într-o toamnă, întorcându-mă la Slătioara am întrebat, candid, o ţărancă bătrână : “Ce mai fac ţăranii?” , “Care mai sunt”, mi-a răspuns ea îndoită, căutând cu ochii valurile ruginite ale pădurii Măgurii Slătioarei. Pentru aceşti ţărani care mai sunt şi care, până la urmă alcătuiesc peste 40 la sută din populaţia acestei ţări, merită să ne batem.
Trăiesc azi, o clipă de împlinire a visurilor mele ţărăneşti.”
Dinu Săraru

Înființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, participanți la deschiderea universitățiiÎnființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, participanți la deschiderea universității
Înființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, prof.univ.dr.Ilie Bădescu, Dinu Săraru, Nicolae Dragoș, arh.Pavel Popescu, dr.Mioara Rădulescu, dr.Corina Mihăescu, Gheorghe NițăÎnființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, prof.univ.dr.Ilie Bădescu, Dinu Săraru, Nicolae Dragoș, arh.Pavel Popescu, dr.Mioara Rădulescu, dr.Corina Mihăescu, Gheorghe Niță
Înființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, arh.Pavel Popescu, Dinu Săraru, Ilie Bădescu, Mioara RădulescuÎnființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, arh.Pavel Popescu, Dinu Săraru, Ilie Bădescu, Mioara Rădulescu

“Modelul ţărănesc are putere, are perenitate şi trebuie să ne întoarcem la el. Ne aflăm într-un moment de manifestare mai degrabă a sufletului şi, în al doilea rând, dar tot cu întâietate, al minţii, în clipa şi în locul acesta binecuvântat în care s-a născut scriitorul Dinu Săraru. Universitatea Ţărănească se datorează, aş îndrăzni să spun, în totalitate domniei sale, personalitate exemplară şi suflet foarte frumos şi generos, cum sunt ţăranii domniei sale, cum sunt ţăranii în care credem noi.”

Prof.Univ.Dr. Ilie Bădescu

Înființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, Dinu Săraru – președintele fondator al Fundației NIȘTE ȚĂRANI împreună cu prof.univ.dr.Ilie Bădescu, arh.Pavel Popescu la deschiderea lucrărilorÎnființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, Dinu Săraru – președintele fondator al Fundației NIȘTE ȚĂRANI împreună cu prof.univ.dr.Ilie Bădescu, arh.Pavel Popescu la deschiderea lucrărilor
Înființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, Dinu Săraru , arh.Pavel PopescuÎnființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, Dinu Săraru , arh.Pavel Popescu
Înființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, Dinu Săraru – președintele fondator al Fundației NIȘTE ȚĂRANI împreună cu prof.univ.dr.Ilie Bădescu la deschiderea lucrărilorÎnființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, Dinu Săraru – președintele fondator al Fundației NIȘTE ȚĂRANI împreună cu prof.univ.dr.Ilie Bădescu la deschiderea lucrărilor
Înființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, Dinu Săraru, cuvânt înainte la deschiderea universitățiiÎnființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, 8 septembrie 2008, Casa de Cultură Țărănească, comuna Slătioara, Dinu Săraru, cuvânt înainte la deschiderea universității

Programul detaliat la înființarea Universității Țărănești DIMITRIE GUSTI, Slătioara, 8 septembrie 2008

Luni, 8 septembrie 

1. Sesiune de deschidere
12,00
Cuvânt de deschidere
Dinu Săraru, scriitor, Preşedintele Fundaţiei Naționale pentru Civilizaţie Rurală “Nişte Țărani” 
12,10
Cuvântul Președintelui Academiei Române
Acad. Păun Ion Otiman, dr. h.c., Secretar General al Academiei Române
12,20
Prezentarea activităților Universităţii Ţărăneşti în Slătioara
Prof. univ. dr. Ilie Bădescu, Rector al Universității Țărănești, Director al Institutului de Sociologie al Academiei Române
12,30
Discurs inaugural
Prof. univ. dr. g-ral (r.) Vasile Cândea, Președinte Academia Oamenilor de Știință din România
12,40
Cuvânt – prefață la Cursurile Universității Țărănești
Acad. Răzvan Theodorescu
12,50
Salutul Președintelui Consiliului Județean Vâlcea
Dr. ing. Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea 
13,00
Salutul Primarului comunei Slătioara
Ec. Sorin Romcescu 
13,30 – Prânz, Restaurant ”Casa Marcea”, Horezu

2. Cultura muncii: arhitectură și habitat. Pespectivele României Europene 
15,00
conf. univ. dr. ing. Mircea PERPELEA, Banca Națională a României
titlu: ”Satul natal – între Provence-ul francez și Oltenia românească”
15,15
prof. univ. dr. Corneliu Bucur, Director General al Complexului Național Muzeal „Astra” Sibiu
titlu: ”Civilizația tehnică țărănească – expresia geniului tehnic și a universalității culturale românești”
15,30
dr. arh. Iuliana Ciotoiu, cercetător Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
titlu: „Casa ţărănească – de la locuirea tradiţională la turismul rural” 
15,45
arh. Pavel Popescu, Vicepreşedinte al Uniunii Arhitecţilor din România
titlu: ”SOS satul românesc, plin de briliante și aur veritabil la discreția inconștienței actualității, nu va mai putea scrie istorie pentru urmași; păstrați, fraților, cu sfințenie fotografiile pentru regrete eterne!!!!!!!” 
16,00
conf. univ. dr. CSII Paulina Popoiu, Director General Muzeul Naţional al Satului ”Dimitrie Gusti”
titlu: „Arhitectură şi habitat în Dobrogea” 
16,15
prof. univ. dr. Gheorghe Şişeştean, Universitatea din Oradea
titlu: „Maramureşul – între tradiţie şi deconstrucţie identitară” 
16,30
conf. univ. dr. Radu Baltasiu, Lucian Ștefan, Ovidiana Bulumac, Ștefan Melinte, Facultatea de Sociologie, Universitatea din București
titlu: „Raport de cercetare – Oltenia de sub Munte: Zona Slătioara” 
16,45
Andreea Agrigoroaei, Sef serviciu, Direcţia de strategii, politici şi programe de dezvoltare rurală – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
titlu: ”Inițiere în accesarea Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2007-2013” 
17.00
dr. CSII Ioana Petre, Academia Română, Institutul de Sociologie
titlu: „Europa rurală, România rurală – studiu comparativ” 
17,15
asistent univ. drd. Claudia Ghişoiu, Facultatea de Sociologie, Universitatea din București
titlu: „Europa prin ochii unor țărani” (studiu în Vrancea) 
17,30
„Tradiţii în agricultura ecologică și brandurile artei culinare a românilor”
dr. ing. Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea 
17,45
dr. CSII Ion Glodeanu, Institutul de Sociologie al Academiei Române
titlu: ”Întreprinderile mici și mijlocii și dezvoltarea locală” 
18,00 – Discuții

Marți, 9 septembrie 

3. Cultura minţii: valoarea educației și educația valorii
9,00
prof. univ. dr. Gallia Butnaru, Academia Oamenilor de Ştiinţă, Secţia Ştiinţifică Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară (comunicare susținută de drd. Cristina Chelu)
titlu: ”Lacrima din firul ierbii”
9,15
conf. univ. dr. Mihail Diaconescu, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Limba și Literatura Română
titlu: „Prioritați în politica rurală”
9,30
sociolog Gheorghe Petcu
titlu: ”Dimitrie Gusti, despre cultură”
9,45
drd. Florin Epure, Coordonatorul Direcţiei Judeţene de Cultură Vâlcea
titlu: „Viața culturală rurală – istorie și actualitate”
10,00
Dr. Florin Rotaru, Director Biblioteca Metropolitană ”Mihail Sadoveanu” București
titlu: ”Biblioteca virtuală și perspectivele satului românesc”
10,15
drd. Otilia Apostu, Institutul de Științe ale Educației, București
titlu: ”Acces și participare la educaţie în mediul rural – dinamica perioadei postdecembriste”
10,30 – Pauză
10,45
prof. univ. dr. Gheorghiţă Geană, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române
titlu: „Lumea ţărănească şi sănătatea valorilor”
11,00
lector univ. Călin Cotoi, Facultatea de Sociologie, Universitatea din București
titlu: „Antropologia rurală. Perspective asupra supraviețurii lumii rurale”
11,15
Cristiana Glavce, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române
titlu: „Obezitatea, flagelul secolului XXI din perspectivă antropologică”
11,30
doctor Mioara Rădulescu, medic primar în Comuna Slătioara
titlu: ”Sănătatea țăranului azi”
11,45 – Discuții
12,30 – Prânz, Restaurant ”Casa Marcea”, Horezu

4. Cultura sufletului: simbol și spiritualitate în satul românesc
14,00
prof. univ. dr. Petre Anghel, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie
titlu: „Satul românesc – între semn și simbol”
14,15
Ionel Durlea, preot paroh, Patriarhia Română, Universitatea din Bucureşti
titlu: „Dumnezeu și pământul – teologia vieţii ţăranului român (tradiţie, actualitate, perenitate)”
14,30
Dr. Sabina Ispas, Director al Institutului de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu”, Academia Română
titlu: „Valori ale patrimoniului intangibil (imaterial=folclor) reproiectate în structurile actuale ale comunităților rurale din România”
14,45
lector univ. dr. Corina Bistriceanu – Pantelimon, Universitatea Spiru Haret
titlu: ”Scenariile ispitirii în mitologia românească și în societatea contemporană”
15,00
drd. Iulian Apostu, Facultatea de Sociologie, Universitatea din București
titlu: ”Familia rurală – o structură funcțională în tranziție. Valori tradiționale și moderne în satul românesc”
15,15 – Discuții
15,45 – Pauză

5. Concluzii
16,00
Discursuri de închidere a primei ediții a Universității Țărănești ”Dimitrie Gusti”

Cu participarea IPS Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului şi al Dobrogei

Programe din aceeași categorie