Premiile naționale 2016

Premiile naționale anuale ale fundației ”Niște Țărani” pentru anul 2016

Fundația Națională pentru Civilizație Rurală „NIȘTE ȚĂRANI” persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, apolitică și neguvernamentală avînd ca ca scop principal propășirea civilizației țărănești dar și afirmarea și promovarea valorilor autentice provenite sau inspirate din viața și mediul satului românesc.

Consecventă principiilor sale de a evidenția și de a pune în lumină creațiile și realizările din diferite domenii care au în centrul atenției mediul rural și țăranul român, Fundația „ Niște Țărani” a acordat și în acest an premiile naționale care au răsplătit contribuția unor personalitățI culturale, literare,artistice sau jurnalistice, din administrație sau mediul de afaceri, la pregatirea și formarea în România a unui nou univers spiritual țărănesc.

În acest an, pe lîngă marele premiu s-au acordat premii pentru succesele remarcabile obținute în : literatură, istorie, artă plastică, memorialistică, jurnalism social și cultural, dar și pentru eficiență în managementul administraţie publice locale-rurale, investiţii eficiente în mediul rural, performanțe remarcabile ale elevilor olimpici din şcoala ţărănească.

Laureații din acest an care au primit premiile în cadrul ceremoniei desfășurate sîmbătă 12. 11 2016 la Centrul Cultural „ Sf. Calinic” al Arhiepiscopiei Râmnicului din Rm. Vîlcea în prezența fondatorului Fundației Naționale pentru Civilizație Rurală „Niște Țărani”, scriitorul DINU SĂRARU, a primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, a președintelui de onoare al Fundației ÎPS VARSANUFIE, Arhiepiscopul Râmnicului și a numeroase personalități ale administrației publice și ale vieții culturale și artistice locale au fost:

MARELE PREMIU – Domnului Acad. CONSTANTIN BĂLĂCEANU – STOLNICI pentru lucrarea ,,Amintiri…. Viața la țară – Stolniciul interbelic”, o mare carte de istorie, o mare carte de memorialistică, o mare carte de artă şi de istorie a moravurilor unei epoci. Un eveniment cultural.

PREMIUL PENTRU ISTORIE ŞI MEMORIALISTICĂ – Istoricilor RADU F.FLORESCU și MATEI CAZACU pentru lucrarea ,,Sânge din sângele lui Dracula. Saga boierilor Florescu”, excepţională reconstituire a uneia dintre cele mai vechi familii boiereşti prezente o mie de ani la temelia istoriei naţionale. și

Prea cuviosului Arhimandrit NECTARIE SOFOLEA pentru studiile consacrate învăţatului domnitor Nicolae Mavrocordat, lucrare de excepţie în istoriografia românească de azi.

PREMIUL PENTRU LITERATURĂ – Scriitorului NICOLAE ROTARU pentru remarcabilele romane ,,Satul de sub sat” și ,,Casa păcatelor” inspirate de satul românesc de astăzi.

PREMIUL PENTRU PUBLICISTICĂ SOCIALĂ – Domnului Avocat MARIAN NAZAT pentru antologia ,,Suflet în exil”, remarcabilă radiografie a universului rural românesc.

PREMIUL PENTRU ARTĂ PLASTICĂ – Pictorului LAURENȚIU DIMIȘCĂ pentru remarcabilele lucrări de pictură expuse în cadrul programului „Bucureștii de azi, viziunea artiștilor de mâine” organizat de GALERIA CONTRAST și

Ceramistului catalan JOAN PANISELLO I CHAVARIA pentru opera sa remarcabilă, în acelaşi timp identitar catalană şi cu o acută rezonanţă contemporan europeană.

PREMIUL PENTRU PUBLICISTICĂ INSPIRATĂ DE FENOMENUL CULTURAL – Doamnei MAGDALENA POPA BULUC pentru cronicile de teatru, film, artă plastică, muzică şi literatură care constituie un model de eseu cultural de o rară competență și de o rară eleganţă jurnalistică.

PREMIUL PENTRU MANAGEMENT CULTURAL RURAL- Domnului Ec.SORIN ROMCESCU, Primarul Comunei Slătioara, județul Vâlcea pentru devotamentul inspirat cu care a întinerit și modernizat Casa de Cultură Țărănească din comuna Slătioara, purtând numele scriitorului Dinu Săraru.

PREMIUL PENTRU CEA MAI EFICIENTĂ INVESTIȚIE ÎN MEDIUL RURAL – Domnului ing. dr. VASILE NICOLAE IONUȚ de la S.C. MECICAPROD SRL – care administrează o suprafață de peste 50 de hectare cultivate cu măr, cireș, zmeur,căpșun, având peste 100 de angajați.

PREMIUL PENTRU OLIMPISM PERFORMANT ÎN ȘCOALA ȚĂRĂNEASCĂ ROMÂNEASCĂ -Domnișoarei ANA – MARIA GHEORGHE – pentru rezultatele remarcabile ( locul I) obținute la faza națională a Olimpiadei de Pedagogie în anul 2016.

PREȘEDINTELE FUNDAȚIEI NAȚIONALE PENTRU
CIVILIZAȚIE RURALĂ „ NIȘTE ȚĂRANI”

Gl. lt. (r) dr. OLIMPIODOR ANTONESCU

Galerie foto Premiile Naționale ale Fundației Niște Țărani ediția a-XIX-a 2016

Programe din aceeași categorie